Saloanele de îngrijire personală, revenirea la locurile de muncă și repornirea industriei HoReCa în contextul stării de alertă

postat pe 14 Iunie 2021
Saloanele de îngrijire personală, revenirea la locurile de muncă și repornirea industriei HoReCa în contextul stării de alertă
Expert broker de afaceri - Mona Bârliga
Expert broker de afaceri
Mona Bârliga
Brașov - Romania
+4 0741 035 054
mona.barliga@trade-x.ro

Continuăm seria de articole tematice despre coronavirus, punctând de data aceasta regulile de care trebuie să țină cont angajații și angajatorii centrelor de îngrijire personală, persoanele care își desfășoară activitatea în birouri tip open space, precum și reprezentanții unităților HoReCa. 

REGULI DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A ACTIVITĂŢILOR DE ÎNGRIJIRE PERSONALĂ ÎN SPAŢIILE SPECIAL DESTINATE

Prin activitatea de îngrijire personală se înţelege activitatea desfăşurată în spaţii special destinate pentru frizerie, coafură, manichiură, pedichiură şi cosmetică.

 • Accesul la aceste servicii se realizează cu programare prealabilă, astfel încât să nu existe persoane în aşteptare în interiorul incintei, asigurându-se o suprafaţă minimă de 4 mp pentru fiecare client şi o distanţă minimă de 2 m între oricare 2 persoane apropiate, precum şi soluţii de dezinfectare a mâinilor.
 • La efectuarea programării, clientul va fi informat asupra faptului că accesul în interiorul incintei se va realiza doar după verificarea temperaturii, care nu trebuie să depăşească 37,3^ºC, şi sub rezerva absenţei simptomelor virozelor respiratorii.
 • Personalul angajat este obligat să poarte în permanenţă mănuşi şi mască, iar după fiecare client să dezinfecteze instrumentarul şi suprafeţele de lucru, precum şi să îşi spele şi să îşi dezinfecteze mâinile.
 • Măştile de protecţie utilizate de personal sunt schimbate la un interval de cel mult 4 ore.
 • Incinta trebuie să fie aerisită cât mai des posibil, la un interval de cel mult 2 ore.
 • Operatorul economic are obligaţia de a pune la dispoziţie materialele de protecţie şi substanţele dezinfectante necesare.

RECOMANDĂRI PRIVIND ACTIVITATEA ÎN BIROURILE CU SPAŢII COMUNE ÎN SISTEM DESCHIS (OPEN SPACE)

Măsuri care privesc angajaţii

Angajaţii vor respecta măsurile de precauţie universal valabile:

 • portul obligatoriu al măştii (medicale/nonmedicale), care pentru o protecţie eficace trebuie să acopere atât gura, cât şi nasul;
 • se izolează la domiciliu şi contactează medicul de familie în cazul în care prezintă simptomatologie de infecţie respiratorie (tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală alterată sau cei care au temperatura mai mare de 37,3 ^ºC);
 • izolare la domiciliu, în cazul în care au venit în contact cu un caz suspect sau confirmat de infecţie cu virusul SARS-CoV-2 şi respectarea măsurilor aplicabile, în vigoare, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situaţia de urgenţă de sănătate publică internaţională determinată de infecţia cu COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii şi limitării efectelor epidemiei, cu modificările şi completările ulterioare;
 • spălatul pe mâini, ori de câte ori este nevoie, evitarea atingerii feţei cu mâinile neigienizate.

 Măsuri care privesc angajatorul

 • Angajatorii vor asigura programul de lucru decalat, pentru a evita aglomerările la intrarea/ieşirea din incintă şi pentru a limita numărul de angajaţi prezenţi, în acelaşi timp, în aceeaşi incintă.
 • Angajatorii vor asigura triajul observaţional al angajaţilor şi nu vor permite prezenţa la locul de muncă a persoanelor care prezintă simptomatologie de infecţie respiratorie (tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală alterată).
 • Angajatorii vor asigura termometrizarea zilnic, la intrarea în tura de serviciu; angajaţii cu temperatura peste 37,3º C vor fi trimişi acasă, cu indicaţie de consultare a medicului de familie.
 • Angajatorii vor organiza spaţiile de lucru astfel încât să fie asigurată o distanţă de minimum 1,5 m între angajaţii care lucrează la birouri orientate faţă-spate şi spate-spate.
 • Pentru birourile orientate faţă-faţă, angajatorii vor asigura separarea acestora cu paravane care se vor dezinfecta zilnic cu soluţii pe bază de alcool.
 • Angajatorii vor asigura dezinfecţia suprafeţelor de lucru la începerea programului de lucru şi, ulterior, o dată la 4 ore.
 • Angajatorii vor organiza pauzele de masă eşalonat, astfel încât să fie respectată distanţa fizică de minimum 2 m.
 • Angajatorii vor asigura aerisirea periodică a încăperilor.
 • În cazul încăperilor climatizate cu recircularea aerului, angajatorii realizează nebulizarea o dată pe săptămână, de preferat la sfârşitul săptămânii, şi efectuează dezinfecţia instalaţiei de climatizare conform instrucţiunilor producătorului.

 

RECOMANDĂRI PRIVIND FUNCŢIONAREA STRUCTURILOR DE PRIMIRE TURISTICE CU FUNCŢIUNI DE CAZARE

Hotelierii vor lua măsuri de protejare împotriva COVID-19, acordând atenţie, în special, următoarelor: cazarea oaspeţilor, serviciile conexe (servicii de alimentaţie, curăţenie), şi interacţiunile specifice (oaspeţi-oaspeţi, personal-oaspeţi şi personal-personal).

 • Fiecare membru al personalului hotelier trebuie să respecte cu stricteţe măsurile de bază pentru protejarea împotriva COVID-19, cum ar fi: igiena mâinilor, distanţarea fizică, evitarea atingerii ochilor, nasului şi a gurii, respectarea igienei respiratorii şi respectarea recomandării de a rămâne acasă şi de a solicita asistenţă medicală medicului de familie, dacă are simptome specifice bolii.
 • Echipa de management trebuie să dezvolte un plan de acţiune, adaptat situaţiei, şi să îl pună în aplicare, în conformitate cu recomandările autorităţilor locale şi naţionale de sănătate publică, având ca scop prevenirea cazurilor, gestionarea eficientă a cazurilor, şi atenuarea impactului în rândul clienţilor şi al personalului.

Planul de acţiune trebuie să cuprindă, în principal, următoarele:

 • optimizarea comunicării între conducere şi personal, pentru a predefini o politică de informare a oaspeţilor, dar şi pentru a furniza şi obţine rapid informaţii cu privire la incidentele care pot apărea în unitatea de cazare şi pentru a cunoaşte situaţia în orice moment;
 • optimizarea comunicării între conducere şi client, prin postere informative, pentru a creşte impactul mesajelor cheie în rândul oaspeţilor, inclusiv promovarea igienei mâinilor (spălarea pe mâini timp de cel puţin 20 de secunde, pe toate părţile mâinii) şi igiena respiratorie.
 • personalul de la recepţie trebuie să fie suficient de bine informat cu privire la COVID-19, astfel încât să îşi poată îndeplini sarcinile în condiţii de siguranţă şi să poată preveni o posibilă transmitere a COVID-19 în cadrul unităţii. Acesta trebuie să fie în măsură să informeze oaspeţii cu privire la politica unităţii în materie de măsuri preventive adoptate sau alte servicii ce pot fi solicitate de oaspeţi (de exemplu, servicii medicale şi farmaceutice disponibile în zonă sau în unitate). În plus, acesta ar trebui să sfătuiască oaspeţii cu simptome respiratorii să stea în camerele lor, până când vor fi consultaţi de către un medic - conducerea se va ocupa imediat de aceasta -, şi să poată oferi recomandări de igienă de bază, dacă este nevoie.
 • Personalul de la recepţie trebuie să asigure accesul la informaţii oficialeactualizate, cu privire la călătoriile către şi dinspre ţările sau zonele cu transmitere (COVID-19) prin consultarea periodică a siteului Institutului Naţional de Sănătate Publică (INSP) - insp.gov.ro .

Politica de ocupare a camerelor, privind persoanele însoţitoare, în situaţia în care există un caz suspect de COVID-19 (conform definiţiei de pe site-ul INSP).

 • Pentru astfel de cazuri, în cadrul recepţiei, trebuie să fie disponibile imediat numerele de telefon ale direcţiei de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti, pentru a putea fi utilizate ori de câte ori există posibilitatea ca un oaspete să fie bolnav;
 • În cadrul recepţiei trebuie să existe o trusă medicală care să conţină:
 • dezinfectant/şerveţele cu efect antibacterian pentru curăţarea suprafeţelor (şerveţele);
 • măşti pentru faţă/ochi (separate sau combinate, scut facial, ochelari de protecţie). Trebuie menţionat că măştile faciale de unică folosinţă pot fi utilizate o singură dată (a se consulta Recomandările privind utilizarea măştii);
 • mănuşi (de unică folosinţă);
 • şorţ de protecţie (de unică folosinţă);
 • halat medical lung, cu mâneci lungi;
 • sac de unică folosinţă pentru deşeuri (pericol biologic).
 • Trusa medicală va fi pusă la dispoziţia cadrelor medicale solicitate pentru consultul cazurilor suspecte de boală;

Promovarea măsurilor de distanţare socială, curăţarea mâinilor şi igiena respiratorie:

 • distanţarea socială presupune abţinerea de la îmbrăţişare, pupat sau strângerea mâinilor în cadrul interacţiunilor cu oaspeţii, dar şi cu personalul. Aceasta presupune menţinerea unei distanţe de cel puţin 1 m şi evitarea oricărei persoane care tuşeşte sau strănută;
 • igiena mâinilor înseamnă spălarea mâinilor în mod regulat şi riguros cu apă şi săpun şi dezinfecţia cu un dezinfectant de mâini pe bază de alcool; se recomandă dezinfectarea mâinilor după orice schimb de obiecte (bani, carduri de credit) cu oaspeţii;
 • se va evita atingerea ochilor, nasului şi a gurii cu mâinile neigienizate;
 • igiena respiratorie înseamnă acoperirea gurii şi a nasului cu pliul cotului sau cu un şerveţel, atunci când cineva tuşeşte sau strănută; şerveţelul utilizat trebuie aruncat imediat într-un coş de gunoi cu capac;
 • monitorizarea oaspeţilor din unitate care pot fi bolnavi se va face cu respectarea reglementărilor privind protecţia datelor cu caracter personal şi a dreptului la viaţă privată şi confidenţialitate.
 • Personalul de la recepţie ar trebui să înregistreze toate incidentele relevante pe care le constată, cum ar fi cererile pentru consultaţii medicale. Aceste informaţii vor ajuta oaspeţii, prin: recomandări adecvate, facilitarea depistării din timp şi gestionarea rapidă a cazurilor suspectate, împreună cu autorităţile sanitare locale.
 • Personalul de la recepţie trebuie să aibă o abordare discretă în privinţa acestor informaţii şi ar trebui să asigure faptul că doar conducerea şi serviciile medicale vor evalua situaţia şi vor lua deciziile corespunzătoare;
 • serviciile tehnice şi de mentenanţă asigurate, conform reglementărilor în vigoare (aprovizionare cu apă, ventilaţie, iluminat etc.). Se va urmări să existe suficient săpun şi soluţii dezinfectante.

Măsuri de restricţionare temporară a unor tipuri de activităţi

 • Nu vor funcţiona într-o primă etapă restaurantele, barurile, cafenelele şi cofetăriile din incinta hotelului.
 • Servirea mesei se va face în regim room-service. Este preferabil să se folosească tacâmuri şi veselă de unică folosinţă.
 • Locurile de joacă special destinate copiilor vor fi închise.
 • Locurile special amenajate pentru fitness, saune, piscină interioară etc., din incinta hotelurilor, în această primă etapă, rămân închise.
 • Spălarea şi dezinfecţia suprafeţelor din camere şi spaţii comune se vor face mai frecvent decât de obicei, cu soluţii dezinfectante pe bază de alcool sau clor, avizate conform legii. În cazul în care, în cadrul hotelului, în rândul personalului sau oaspeţilor apare un caz confirmat de COVID-19, se va contacta direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti pentru efectuarea anchetei epidemiologice şi stabilirea măsurilor care se impun.
 • Folosirea lifturilor va fi făcută doar dacă este strict necesar şi numai de către cel mult două persoane odată, care vor purta măşti de protecţie în tot timpul folosirii liftului. Este recomandabil ca cele două persoane să fie din aceeaşi familie.

În fine, este deosebit de important să nu uităm faptul că măsurile de distanțare socială sunt încă în vigoare și că avem cu toții responsabilitatea de a ne proteja, atât pe noi înșine, cât și pe cei din jurul nostru.

Partenerii noștri
Image
Image
Image
Image