Obligațiile angajaților în contextul stării de alertă generată de coronavirus

postat pe 29 Martie 2021
Obligațiile angajaților în contextul stării de alertă generată de coronavirus
Expert broker de afaceri - Mona Bârliga
Expert broker de afaceri
Mona Bârliga
Brașov - Romania
+4 0741 035 054
mona.barliga@trade-x.ro

Până acum, am trecut în revistă reglementările legale generale pentru controlul impactului pandemiei de coronavirus, precum și modalitățile în care își vor relua activitatea saloanele de înfrumusețare și industria HoReCa. În încheierea acestei serii de articole, vom trece în revistă reponsabilitățile angajaților, precum și protocolul pentru situația în care un angajat prezintă simptomatologia specifică SARS-CoV-2.

OBLIGAȚILE ANGAJAȚILOR ÎN CONTEXTUL MĂSURILOR DE PREVENIRE ȘI CONTROL AL INFECŢIILOR, ÎN CONTEXTUL SITUAŢIEI EPIDEMIOLOGICE GENERATE DE VIRUSUL SARS-COV-2

Pe durata stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19, toţi angajaţii din sectorul public şi privat au obligaţia să urmeze măsurile de mai jos:

 • respectă toate instrucţiunile prevăzute în planul de prevenire şi protecţie şi instrucţiunile proprii de securitate şi sănătate în muncă întocmite de către angajator pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS CoV-2; - atenție, trebuie înregistrată dovada informării angajatului privind aceaste instrucțiuni.
 • poartă măştile de protecţie care să acopere nasul şi gura la locurile de muncă organizate de angajatori;
 • îşi pot schimba echipamentul de protecţie utilizat în drum spre locul de muncă (mască şi mănuşi) cu un echipament nou;
 • acceptă verificarea temperaturii corporale la intrarea în sediu, la începutul programului şi ori de câte ori revin în sediu;
 • înştiinţează imediat angajatorul dacă prezintă, la începutul sau în timpul programului de lucru, simptome ale infectării cu virusul SARS CoV-2 (tuse, strănut, rinoree, dificultăţi respiratorii, febră, stare generală alterată);
 • rămân la domiciliu dacă, înaintea începerii programului de lucru, prezintă simptome ale infectării cu virusul SARSCoV- 2 şi anunţă angajatorul cu privire la acest lucru;
 • contactează, imediat, medicul de medicină a muncii responsabil al unităţii/medicul de familie sau, în cazul în care starea acestuia este gravă, serviciul unic de urgenţă 112;
 • în cazul necesităţii izolării la domiciliu, angajatul va intra în concediu medical, în baza adeverinţei eliberate de medicul de familie după perioada de izolare la domiciliu;
 • în cazul carantinei instituţionalizate, revenirea la serviciu se va face cu adeverinţa pentru concediu medical, eliberată în baza avizului epidemiologic emis de către direcţia de sănătate publică din judeţul în care îşi desfăşoară activitatea/municipiul Bucureşti, la încheierea perioadei de carantină; angajatorii de tip instituţii/autorităţi publice suportă integral indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate aferente certificatelor de concediu medical pentru carantină ale propriilor angajaţi;
 • se va întrerupe orice contact între angajator/angajat/alte persoane aflate în incinta instituţiei şi persoana simptomatică;
 • dezinfectează spaţiul de lucru şi obiectele necesare activităţii proprii;
 • îşi spală şi îşi dezinfectează mâinile;
 • identifică şi folosesc culoarele de circulaţie asigurate de către angajator;
 • evită staţionarea în spaţiile comune;
 • aerisesc frecvent (minimum o dată pe zi) spaţiul închis în care îşi desfăşoară activitatea;
 • în cazul muncii la domiciliu sau al telemuncii, angajaţii îşi desfăşoară activitatea sub coordonarea angajatorului şi în conformitate cu pregătirea şi instruirea lor, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională sau contaminare epidemiologică cu coronavirus SARS-CoV-2 nici propria persoană, nici alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă;
 • evită, pe cât posibil, comunicarea prin intermediul documentelor tipărite, atât în interiorul, cât şi în exteriorul unităţii/instituţiei, pentru a limita contactul direct între persoane.

MĂSURI SPECIALE ÎN CAZUL ÎN CARE UN ANGAJAT ESTE SUSPECT/CONFIRMAT CU INFECTARE CU CORONAVIRUSUL SARS COV-2

 • angajaţii cu simptome respiratorii (tuse, strănut, rinoree etc.) şi/sau febră mai mare de 37,3 C şi/sau stare general alterată, apărute în timpul programului de lucru, vor fi imediat izolaţi de restul colegilor şi trimişi la domiciliu sau la unităţi sanitare, în funcţie de starea persoanei; în marea majoritate a cazurilor nu este necesară închiderea birourilor/clădirii;
 • dacă intervalul de timp în care angajatul/persoana suspectă/confirmată s-a aflat în incintă este mai scurt de 7 zile:
 • se închid toate încăperile în care acesta a petrecut timp îndelungat (peste 20 de minute);
 • înainte de încheierea programului se va asigura aerisirea mecanică a încăperii (deschiderea geamurilor);
 • pentru a limita expunerea personalului care efectuează curăţenie la particulele respiratorii, se amână efectuarea curăţeniei şi a dezinfecţiei timp de 24 de ore. În situaţia în care respectarea acestui interval nu este posibilă, efectuarea curăţeniei se va amâna cât mai mult;
 • dacă au trecut mai mult de 7 zile de când angajatul/persoana suspectă/confirmată s-a aflat în incintă:
 • nu este nevoie de curăţenie/dezinfecţie suplimentară;
 • se menţin măsurile de curăţenie şi dezinfecţie de rutină;
 • se informează persoanele cu care angajatul/persoana suspectă/confirmată a venit în contact prelungit (mai mult de 20 de minute, la o distanţă mai mică de 1,5 m şi fără mască) şi se impune izolarea la domiciliu a acestora pentru 14 zile, cu monitorizarea de către aceste persoane a semnelor şi a simptomelor de infecţie respiratorie.
Partenerii noștri
Image
Image
Image
Image