Ghid privind măsurile de prevenire şi control al infecţiilor, în contextul situaţiei epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2. Partea întâi

postat pe 22 Septembrie 2021
Ghid privind măsurile de prevenire şi control al infecţiilor, în contextul situaţiei epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2. Partea întâi
Expert broker de afaceri - Mona Bârliga
Expert broker de afaceri
Mona Bârliga
Brașov - Romania
+4 0741 035 054
mona.barliga@trade-x.ro

Pandemia de coronavirus a schimbat radical viața noastră și mai ales modul în care ne desfășurăm activitatea profesională. Pentru a veni în sprijinul antreprenorilor care urmăresc site-ul nostru, am conceput o serie de 3 articole cu explicații referitoare la obligațiile angajatorilor, angajaților și la responsabilitățile fiecăruia dintre noi. Începem, așadar, cu clarificarea măsurilor legislative:

CADRU LEGISLATIV:

 • HOTĂRÂRE nr. 24 din 14 mai 2020 privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel naţional şi a măsurilor de prevenire şi control al infecţiilor, în contextul situaţiei epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2
 • ORDIN nr. 3.577/831/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţii la locul de muncă în condiţii de securitate şi sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă
 • ORDIN nr. 1.731/832/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţilor în condiţii de siguranţă sanitară în domeniul economiei, pe durata stării de alertă
 • ORDINUL ministrului sănătăţii nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situaţia de urgenţă de sănătate publică internaţională determinată de infecţia cu COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii şi limitării efectelor epidemiei, cu modificările şi completările ulterioare

CUI SE APLICĂ?

 • Persoanelor juridice sau entităților juridice cu sau fără personalitate juridică ce desfășoară o activitate economică sau de interes public;
 • Instituțiilor publice;
 • Personalului angajat sau colaborator.

SIMPTOME COVID-19

Simptomele de mai jos au fost raportate în cazul persoanelor confirmate cu infecția COVID-19, având intensitate diferită, de la cele ale unei simple răceli, până la stări grave, care au condus la deces.

Simptomele menționate mai jos se pot instala în cca. 2-14 zile de la data expunerii la virus:

 • Febră;
 • Tuse seacă.
 • Insuficiență respiratorie (dificultate în respirare/senzație de sufocare).

Simptome alarmante pentru pneumonie, sunați la 112:

 • Somnolență
 • Confuzie;
 • Frecvență respiratorie peste 30;
 • Tensiune mai mica de 9/6 in cazul unei persoane cu tensiune normala (13 sau 14)

Unele persoane pot să fie infectate, dar nu dezvoltă niciun simptom și nu se simt bolnave. Majoritatea oamenilor (aproximativ 80%) își revin după ce au fost afectați de boală fără a avea nevoie de tratament special. Circa 1 din 6 persoane care au COVID-19 dezvoltă forme severe ale bolii și au dificultăți în respirație. Persoanele în vârstă și cei cu probleme medicale anterioare, precum tensiune arterială mare, probleme cu inima sau diabet au șanse mai mari să dezvolte o formă severă a bolii.

(Sursa)

MĂSURI DE PREVENIRE ȘI CONTROL

Pe durata stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţii la locul de muncă în condiţii de securitate şi sănătate în muncă, toţi angajatorii din sectorul public şi din privat implementează următoarele măsuri, conform ORDIN nr. 3.577/831/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţii la locul de muncă în condiţii de securitate şi sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă, emis de Ministerul Muncii și Proteției Sociale și Ministerul Sănătății:

 • reinstruierea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a tuturor lucrătorilor care au stat la domiciliu în perioada stării de urgenţă, şomaj tehnic, telemuncă, muncă la domiciliu etc. Reinstruirea trebuie să fie adaptată noilor riscuri reprezentate de infecţia cu SARS-CoV-2 şi se va desfăşura în timpul programului normal de lucru al lucrătorilor;
 • reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au dreptul la instruire corespunzătoare noului risc reprezentat de infecţia cu SARS-CoV-2;
 • stabilesc activităţile care pot fi continuate şi/sau adaptate, în funcţie de specificul acestora şi de resursele disponibile, şi implementează măsurile necesare pentru reluarea şi/sau menţinerea activităţii, în condiţiile respectării măsurilor de prevenire a răspândirii SARS-CoV-2, inclusiv pentru desfăşurarea activităţii în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu - care poate rămâne o prioritate;
 • identifică riscurile specifice condiţiilor de contaminare epidemiologică şi actualizează documentul de evaluare a riscurilor pentru securitatea şi sănătatea angajaţilor la noile condiţii de desfăşurare a activităţii, în vederea luării măsurilor necesare pentru combaterea răspândirii SARS-CoV-2 – atenție, trebuie actualizate Procedurile de Lucru și Regulamentele interne;
 • stabilesc consultări cu reprezentanţii angajaţilor cu responsabilităţi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi, după caz, cu membrii Comitetului de securitate şi sănătate în muncă;
 • afişează la intrare şi în cele mai vizibile locuri din unitate regulile de conduită obligatorie pentru angajaţii şi pentru toate persoanele care intră în spaţiul organizat de angajator, cu privire la prevenirea îmbolnăvirilor cu coronavirusul SARS-CoV-2;
 • informează angajaţii, prioritar prin mijloace electronice, cu privire la riscurile de infectare şi de răspândire a virusului, cu privire la măsurile de protecţie şi la regulile de distanţare socială care se aplică în cadrul unităţii, precum şi cu privire la regulile pentru gestionarea situaţiilor în care angajaţii sau alte persoane care au acces la locul de muncă prezintă simptome ale infectării cu coronavirului SARS-CoV-2;
 • informează angajaţii cu privire la precauţiunile universal valabile:
 • menţinerea distanţei sociale de minimum 1,5 metri în toate zonele publice;
 • menţinerea igienei riguroase a mâinilor, cu apă şi săpun, timp de cel puţin 20 de secunde sau cu dezinfectanţi avizaţi, ori de câte ori este nevoie – atenție, păstrați dovada conformității produselor de dezinfectare;
 • evitarea atingerii feţei cu mâinile nespălate/ nedezinfectate;
 • menţinerea igienei respiraţiei: tuse şi/sau strănut (în plica cotului sau în şerveţel de unică folosinţă), rinoree (în şerveţel de unică folosinţă). După utilizare, şerveţelul de unică folosinţă va fi aruncat în recipientul de colectare a deşeurilor şi se va efectua imediat igiena mâinilor;
 • limitarea contactului cu alte persoane la maximum 15 minute, la o distanţă de minimum 1,5 m;
 • pot asigura echipamente individuale specifice de protecţie împotriva răspândirii coronavirusului SARS CoV-2 (mască de protecţie, mănuşi) prin consultare cu responsabilul cu securitatea şi sănătatea în muncă, în funcţie de specificul activităţii;
 • se asigură că în sediul angajatorului furnizorii externi, companiile externe, subcontractanţii, persoanele care intră în sediu/publicul/beneficiarii serviciilor prestate/clienţii respectă măsurile de protecţie stabilite de acesta – atenție, pentru a fi cunoscute măsurile de protecție, trebuiesc efectuate informări/mesaje vizule;
 • asigură comunicarea permanentă cu medicul/serviciul de medicina muncii pentru a se monitoriza starea de sănătate a angajaţilor, astfel încât aceştia să poată beneficia de măsurile preventive profilactice care au fost prevăzute la nivel naţional pentru combaterea răspândirii coronavirusului SARS CoV-2;
 • pot individualiza programul de lucru al angajaţilor (cu deosebire al angajaţilor din grupurile vulnerabile) care desfăşoară activitatea în spaţiu închis, astfel încât să se reducă, pe cât posibil, în funcţie de natura şi specificul activităţilor desfăşurate, contactul direct dintre aceştia, fără a afecta durata programului normal de lucru;
 • pot individualiza programul de lucru al angajaţilor astfel încât între aceştia să se asigure existenţa unui interval de minimum o oră la începerea şi la terminarea programului de muncă, pe parcursul a minimum trei ore, în tranşe de minimum 20% din personal, fără a afecta durata programului normal de lucru, în cazul angajatorilor cu un număr mai mare de 50 de angajaţi care desfăşoară activitatea în acelaşi spaţiu de lucru. Măsura are în vedere inclusiv spaţiile de lucru cu mai mult de 50 de angajaţi, indiferent dacă salariaţii aparţin unor angajatori diferiţi, fără a afecta durata programului normal de lucru;
 • asigură culoare speciale de acces în incintă şi de circulaţie pentru angajaţi, în vederea evitării aglomeraţiei la locurile de muncă;
 • limitează accesul la zonele comune şi asigură respectarea normelor de distanţare socială în aceste zone;
 • stabilesc reguli pentru evitarea situaţiilor accidentale de formare a unor grupuri spontane şi nesecurizate de persoane în incinta instituţiei;
 • desemnează un responsabil pentru verificarea temperaturii tuturor persoanelor care intră în unitate/instituţie;
 • asigură triajul observaţional al angajaţilor prin verificarea temperaturii acestora la începerea programului de lucru şi ori de câte ori este necesar pe parcursul programului;
 • amplasează dozatoare cu dezinfectant la intrarea în unitate, precum şi în fiecare sector al locului de muncă;
 • interzic accesul în unitate al persoanelor care prezintă simptome de infectare cu coronavirusul SARS CoV-2;
 • întrerup orice contact între angajator/angajat/alte persoane aflate în incinta unităţii cu o persoană simptomatică;
 • aplică benzi de marcare a distanţei recomandate (1,5 metri) în locurile de muncă în care se lucrează cu publicul, pentru persoanele care aşteaptă la rând să intre în incintă, recomandând, în măsura în care condiţiile meteorologice permit, ca persoanele care aşteaptă la rând să rămână în afara clădirii, tot la o distanţă de minimum 1,5 m;
 • dispun aerisirea birourilor minimum o dată de zi;
 • dezinfectează balustradele, mânerele uşilor şi ferestrelor din unitate, precum şi alte zone intens folosite (minimum o dată pe săptămână şi de câte ori este necesar);
 • dezinfectează cel puţin o dată pe săptămână şi ori de câte ori este necesar spaţiile comune şi spaţiile de lucru cu substanţe aprobate pentru combaterea SARS CoV-2;
 • pot crea spaţii special amenajate pentru angajaţii care aparţin grupurilor vulnerabile (persoane cu boli cronice, persoane cu vârsta peste 65 de ani);
 • asigură acordarea pauzelor de masă eşalonat, cu respectarea distanţei de minimum 1,5 metri între lucrători;
 • evită folosirea instalaţiei de climatizare sau, dacă este necesar să o folosească, asigură nebulizarea şi dezinfecţia instalaţiei de climatizare conform instrucţiunilor producătorului, în afara programului de lucru;
 • asigură în permanenţă, la grupurile sanitare, vestiare şi săli de mese, săpun şi dezinfectant de mâini şi montează postere cu modul corect de spălare a mâinilor;
 • amenajează spaţiul de lucru astfel încât să se poată păstra distanţa fizică între angajaţi, prin stabilirea unui număr fix de persoane care pot lucra în aceeaşi încăpere. Angajatorii pot monta, acolo unde este posibil, separatoare de plastic între birouri, în măsura în care birourile sunt apropiate;
 • limitează deplasările în afara locului de muncă doar la situaţiile în care acestea sunt strict necesare desfăşurării activităţii şi se asigură că, atunci când este necesar să se efectueze, angajaţii se deplasează cu asigurarea condiţiilor de prevenţie minimale;
 • se asigură că circulaţia documentelor în instituţie/companie se realizează preponderent prin mijloace electronice;
 • revizuiesc planul de prevenire şi protecţie, conform prevederilor menţionate;
 • revizuiesc instrucţiunile proprii de securitate şi sănătate în muncă, conform prevederilor menţionate şi le aduc la cunoştinţa angajaţilor.
Partenerii noștri
Image
Image
Image
Image