TERMENI SI CONDITII


Folosirea acestui site (vizitarea, accesarea informațiilor) implică acceptarea în totalitate a termenilor şi condițiilor de utilizare. În situația în care nu sunteți de acord cu aceștia, vă rugăm să încetați accesarea fără acord a site-ului Trade-X.ro, site care este proprietate a Business Escrow SRL.

Definiții. Următorii termeni vor fi definiți pentru o mai buna înțelegere a condițiilor de utilizare:

 • Utilizator – orice persoană interesată de furnizarea serviciului sau care accesează serviciul;
 • Serviciu – acordarea către utilizator a accesului la date şi informații transmise de Business Escrow SRL prin Internet, cu ajutorul acestui site.

Obligațiile Utilizatorului:

 1. Utilizatorul site-ului web este obligat ca la fiecare accesare a site-ului web sau la utilizarea serviciilor oferite să acționeze în mod legal. Utilizatorul se obligă să:
  • nu modifice, distribuie, transmită, afișeze, publice, reproducă, acorde licențe, creeze produse derivate, transfere sau vândă orice fel de informații sau servicii obținute prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului de pe sau prin intermediul acestui site web fără permisiune scrisă din partea Business Escrow SRL;
  • nu folosească şi să nu permită vreunui terț (şi să nu îl autorizeze) să folosească serviciul Business Escrow SRL pentru a transmite sau a recepționa materiale care contravin dispozițiilor legale în vigoare sau au un conținut obscen, abuziv, vulgar, defăimător, ofensator, amenințător, încalcă orice alt drept de proprietate intelectuală sau este în orice alt mod ofensator;
  • nu desfășoare (şi să nu permită) activitatea de cracking sau hacking, sau atacurile de tipul “Denial of Service”. Utilizatorii care violează securitatea sistemelor sau rețelelor vor fi acționați în instanță, civil şi penal
 2. Utilizatorul este de acord să nu facă răspunzător şi să nu acționeze Business Escrow SRL în justiție atât cu privire la orice pretenție ridicată de către un terț, rezultată din utilizarea serviciului şi a Internetului de către Utilizator, cât şi cu privire la orice pierdere (directă, indirectă, pe cale de consecință sau de altă natură), costuri, acțiuni, procese, pretenții, cheltuieli (inclusiv cheltuieli de judecată) sau alte răspunderi, suferite în vreun fel sau provocate direct de Business Escrow SRL ca urmare a încălcării sau ignorării de către Utilizator a acestor condiții.

Permisiuni de preluare:

 1. Furnizorii de servicii având ca obiect de activitate consultanta în afaceri sau marketing au permisiunea de a prelua date în scopul realizării de rapoarte pentru clienții proprii, doar cu menționarea sursei şi fără a fi permisă publicarea rapoartelor.
 2. Elevii, studenții si doctoranzii au permisiunea de a prelua si include in propriile lucrări de curs/diplomă/licență/doctorat statistici şi date doar cu menționarea sursei.
 3. Publicarea oricărui articol care include statistici şi/sau date preluate necesită acordul scris al Business Escrow SRL, excepție făcând cele de la punctul b.
 4. Orice ală permisiune, privind preluarea de conținut, care nu este deja specificată necesită acordul Business Escrow SRL

Limitarea răspunderii

 1. Utilizatorul declară în mod expres că înțelege şi este de acord cu următoarele afirmații:
  1. Utilizarea serviciului se face pe propria răspundere. Astfel Business Escrow SRL nu poate fi responsabil pentru nici un fel de daune directe sau indirecte produse prin utilizarea site-ului sau a site-urilor web în legătură cu acesta.
  2. Business Escrow SRL asigură buna funcționare a site-ului şi împrospătarea informațiilor în măsura în care eforturile nu sunt disproporționate cu interesul manifestat de utilizatori şi nu răspunde sau garantează că:
   • serviciile îndeplinesc sau vor fi adaptate la orice cerință a dumneavoastră;
   • serviciile vor fi disponibile şi funcționale permanent cu excepția perioadelor de mentenanță;
   • datele prezentate pe site au fost furnizate de către vânzători/reprezentanții afacerilor. Business Escrow SRL, nu a verificat independent niciuna dintre informațiile despre societățile comerciale deținătoare si nu își asuma nicio responsabilitate pentru exactitatea sau legalitatea acestora;
   • toate informațiile furnizate de Utilizator vor fi acceptate sau afișate pe site imediat fără ca acestea sa fie validate sau verificate de către Business Escrow SRL
  3. Informațiile obținute prin utilizarea serviciului au un grad de acuratețe realist care însă nu exclude posibilitatea existenței unor eventuale erori. Utilizatorul va fi singura persoană responsabilă privind modul de utilizare şi de eventualele pierderi ce pot rezulta din utilizarea fără verificare a acestor informații.
 2. Răspunderea Business Escrow SRL juridica rezultată în orice mod din sau în legătură cu furnizarea serviciului conform acestor condiții, este limitată în cazul fiecărui eveniment sau în cazul oricărei serii de mai multe evenimente la 100 de Euro.

Reclamații și sugestii

Reclamațiile și sugestiile sunt acceptate dacă sunt transmise pe adresa de e-mail office@Trade-X.ro cu identificarea reclamantului prin: nume, adresă, telefon, fax, date identificare persoană juridică (dacă este cazul). Acestea sunt înregistrate în Registrul de sugestii și reclamai și soluționate în termen de 30 de zile.

Securitate

Utilizatorul ia la cunoștință că Business Escrow SRL nu poate controla şi nu oferă nici un fel de garanții privind securitatea informațiilor care sunt vehiculate prin Internet.

Cookies

Site-ul utilizează cookies, pe o durată între 0 şi 1 an, pentru stocarea preferințelor utilizatorilor şi cookies Google.
Site-ul respectă opțiunea de acceptare/refuzare a cookie-urilor exprimată în setările browserului dumneavoastră.
Puteți accepta, refuza sau șterge (vezi detalii) în orice moment cookies conform documentației browserului dumneavoastră.

Conexiunea la alte Site-uri

 1. Serviciul poate fi folosit de către Utilizator pentru a afla diferite informații afișate de către Business Escrow SRL pe WEB, pentru a face legătura cu alte site-uri web, iar Utilizatorul se angajează să respecte politicile de utilizare valabile în acele rețele sau site-uri. Utilizatorul acceptăfaptul că Business Escrow SRL nu controlează aceste site-uri, nu este responsabil şi nu își asumă nici o obligație în ceea ce privește alte site-uri, orice link din alte site-uri sau conținutul acestora.
 2. Orice includere de link-uri spre alte site-uri este făcută numai pentru a putea fi folosită de Utilizator şi nu implică sprijinirea de către Business Escrow SRL a materialului disponibil pe acele site-uri sau rețele şi nici vreo asociere cu operatorii lor. Utilizatorul accesează acele site-uri şi le folosește produsele şi serviciile exclusiv pe propriul risc.

Proprietate intelectuală

Utilizatorul declară în mod expres că a luat la cunoștință faptul că logo-urile şi simbolurile asociate folosite pe acest site, sunt mărci înregistrate ale Business Escrow SRL

Date cu caracter personal

Business Escrow SRL este înregistrată în registrul operatorilor de date cu caracter personal sub nr. 2447
Prin accesarea acestui site sunteți de acord cu faptul că Business Escrow SRL are dreptul de a prelucra datele dumneavoastră personale, dezvăluite ca urmare a folosirii serviciului de către Utilizator.

Generalități

 1. Modificări ale condițiilor– Business Escrow SRL poate modifica prezentele condiții la anumite intervale de timp fără a anunța Utilizatorul. Astfel de modificări vor fi aduse la cunoștința Utilizatorului prin afișare pe site-ul web. Modificările făcute astfel sunt socotite a fi acceptate de către Utilizator dacă acesta continuă să folosească serviciul după afișarea lor pe site-ul web.
 2. Forța Majoră– Business Escrow SR nu își asumă responsabilitatea pentru imposibilitatea de a se conforma obligațiilor prevăzute în aceste condiții, ca rezultat al oricărei cauze aflate în afara controlului său, incluzând dar nelimitându-se la evenimente fortuite, condiții meteorologice nefavorabile, acțiunea sau inacțiunea guvernului sau a altor autorități, a altor rețele de care firma Borg Design nu este responsabilă.
 3. Jurisdicție– Acest site web (exclusiv site-uri ale terțelor pârți spre care există linkuri) este controlat de către Business Escrow SRL. Prin accesarea acestui site, Utilizatorul acceptă ca aceste condiții şi orice dispută legată de ele sunt guvernate şi interpretate în concordanță cu legile României, iar Utilizatorul admite să se supună jurisdicției exclusive a instanțelor judecătorești de pe teritoriul României. Acest site web poate fi accesat de oriunde din România şi de peste hotare. Business Escrow SRL nu oferă nici o garanție că ceea ce acest site conține se supune legilor (inclusiv celor de proprietate intelectuală) altor țări în afara României. Dacă Utilizatorul accesează acest site din afara României, o face pe riscul său şi este singur responsabil de respectarea legilor teritoriului în care se află.
 4. Confidențialitate– Business Escrow SRL nu garantează că utilizarea acestui site va fi confidențială. Business Escrow SRL nu este responsabil pentru nici o pagubă pe care o suferă Utilizatorul sau altă persoană ca rezultat al încălcării confidențialității cu privire la utilizarea de către Utilizator a acestui site. Orice informație pe care Utilizatorul o dezvăluie pe site se poate să nu fie în siguranță pe durata transmiterii ei prin Internet. Terțe pârți au posibilitatea de a intercepta transmisiunile pe care le face Utilizatorul când folosește acest site web. Unele servicii pe care le accesează Utilizatorul pe acest site permit Business Escrow SRL să primească informații cu caracter personal.