PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Vă asigurăm pe această cale faptul că respectăm dispozițiile legale privitoare la protecția datelor cu caracter personal și punem în aplicare măsuri tehnice și organizatorice de protejare a tuturor operațiunilor privitoare în mod direct sau indirect la datele cu caracter personal, care previn prelucrările neautorizate sau ilegale, precum și pierderile sau distrugerile accidentale sau ilegale, în strictă conformitate cu Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 (GDPR). GDPR este o reglementare unica, direct aplicabilă în toate statele membre ale Uniunii Europene şi înlocuiește Directiva 95/46/CE şi, implicit, prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date.

Aceste informații importante cu privire la protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal, sunt pentru a putea lua o decizie informată cu privire la modul în care interacționam cu dumneavoastră în calitate de client/furnizor/colaborator, privind modul, scopul, temeiul legal şi durata pentru care vă prelucram datele personale, precum şi cu privire la drepturile de care beneficiați şi modul în care puteți să exercitați aceste drepturi.

Datele cu caracter personal pe care le utilizam

 • Prelucram datele dumneavoastră de contact (nume, prenume, număr de telefon, adresa de e-mail, adresa poștala), pentru a interacționa cu dumneavoastră.
 • Prelucram de asemenea datele precum cod numeric personal, serie si număr act identitate sau date bancare.

Scopul prelucrării datelor dumneavoastră

Am obținut datele dumneavoastră personale fie direct de la dumneavoastră întrucât ați achiziționat unul dintre serviciile prestate de noi sau ne-ați solicitat o oferta, ori ați vizitat website-ul nostru, fie de la unul din partenerii/co-contractanți noștri care ne-au solicitat o oferta personalizata pentru dumneavoastră.

Utilizam aceste date pentru realizarea următoarelor interese legitime ale noastre sau ale partenerilor noștri:

 • Derularea in condiții optime a relațiilor comerciale cu dumneavoastră, inclusiv realizarea activităților efectuate de noi in interesul dumneavoastră in baza acestor raporturi comerciale
 • Transmiterea de promoții, oferte si noutăți adaptate intereselor si nevoilor dumneavoastră;
 • Servicii de marketing direct (prin intermediul poștei electronice sau fizic) si publicitate cu privire la produsele si serviciile noastre;
 • Pentru a asigura buna funcționare a site-ului nostru si pentru a îmbunătăți performanta acestuia,
  Îndeplinirea obligațiilor de natură fiscală, ţinerea evidenţei contabile, etc..;
 • Pentru a va putea răspunde la solicitări şi pentru a vă furniza serviciul contractat cu societatea noastră;
 • Prelucrăm numărul dumneavoastră de telefon și adresa dumneavoastră de e-mail, pentru comunicarea cu dumneavoastră.

Durata prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal

Pentru a vă asigura o experiența profesionala, păstram datele dumneavoastră personale pentru atâta timp cât ni se cere prin dispozițiile legale aplicabile. Dacă nu exista nici o cerință legală, le vom stoca doar atâta timp cât este necesar.

Cu excepția situației în care legea prevede altfel, de regula vom prelucra datele dumneavoastră pe perioada derulării raporturilor contractuale, pană la stingerea obligațiilor dintre noi.

Dezvăluirea datelor dumneavoastră

Societatea noastră nu vinde, nu transfera, nu dezvăluie si nu permite accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal unor terți care nu au legătura cu activitatea pe care o desfășuram.

Pentru a putea atinge scopurile specifice obiectului de activitate, societatea noastră poate să dezvăluie datele dumneavoastră cu caracter personal altor entități juridice sau furnizorilor de produse şi servicii angajați de noi în interesul relațiilor comerciale desfășurate cu dumneavoastră, respectiv:

 • companii de transport sau curierat şi operatori de logistică angajați ai societății noastre;
 • procesatori de plăti electronice în cazul vânzărilor on-line, unități bancare;
 • companii specializate ce desfășoară campanii de marketing sau cercetare de piața în colaborare cu societatea noastră;
 • furnizori de servicii IT ce asistă societatea noastră pentru funcționarea şi întreținerea sistemelor si site-ului nostru;
 • partenerilor prin intermediul cărora sunt prestate serviciile pe care ni le solicitați;
 • angajaților şi colaboratorilor care au legătură cu derularea raporturilor comerciale dintre societatea noastră şi a dumneavoastră.

În oricare dintre situațiile de mai sus, dezvăluirea datelor dumneavoastră cu caracter personal este realizată în baza unor rapoarte contractuale cu aceste terțe persoane, care au la rândul lor obligații de confidențialitate şi de asigurare a securității datelor, precum şi să respecte toate prevederile legislației în vigoare cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

Putem însă dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal unor autorități publice (Parchet, Politie, instanțele judecătorești şi altor organe abilitate ale statului), în baza şi în limitele prevederilor legale şi ca urmare a unor cereri expres formulate de acestea.

Drepturile dumneavoastră cu privire la datele cu caracter personal

GDPR vă asigură următoarele drepturi pe care le puteți exercita în mod gratuit:

 • Să fiți informat cu privire la prelucrarea datelor personale şi care sunt acestea;
 • Să solicitați corectarea datelor transmise, în cazul în care acestea sunt incorecte sau incomplete;
 • Să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră, pentru motive întemeiate şi legitime ce țin de situația dumneavoastră particulară. În cazul prelucrărilor în scop de marketing direct, vă puteți opune oricând în mod gratuit şi fără justificare;
 • Aveți dreptul la portabilitatea datelor pe care ni le-ați furnizat prin mijloace electronice pe baza consimțământului sau pentru executarea unui contract;
 • Să solicitați restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră;
 • Să solicitați ștergerea datelor dumneavoastră, cu excepția situaților în care legea interzice ștergerea lor.

Drepturile menționate le puteți exercita prin transmiterea unui e-mail la adresa office@Trade-X.ro Pentru protejarea datelor dumneavoastră cu caracter personal şi a intereselor dumneavoastră, vă putem solicita informații suplimentare în scopul identificări dumneavoastră.

Confidențialitatea datelor dumneavoastră

În prelucrarea datelor dumneavoastră, utilizam masuri tehnice şi organizaționale care să asigure confidențialitatea, disponibilitatea şi corectitudinea datelor dumneavoastră.

Datele cu caracter personal care beneficiază de un regim special de protecție (codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate, date bancare), sunt prelucrate în condiții limitative şi în concordanta cu dispozițiile legale aplicabile acestui tip de date, cu asigurarea unor masuri tehnice adecvate pentru protejarea lor.