Firmă de vânzare pretabilă accesare fonduri

Firmă de vânzare pretabilă accesare fonduri
Expert broker de afaceri - Adrian Țepeluș
Broker de afaceri
Adrian Țepeluș
Preț de vânzare: 2.500 EURO
CA Anuală: 27.964 RON
Total Patrimoniu Imobiliar 0 EURO
Profit din exploatare (EBITDA) 12.172 RON
Județ / Localitate: Brașov
Țara: Romania

Scurtă descriere

Societate comercială înființată în 2010, pretabilă pentru a accesa fonduri prin programul "Por 2.1" dar și pentru "Servicii și Comerț 2019 – 250.000 Lei Finanțare Nerambursabilă".

Produse și servicii

Condiții de eligibilitate Por 2.1:

Solicitantul este societate sau societate cooperativă care se încadrează în categoria microîntreprinderilor
Solicitantul a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal integral, nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare
Solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțîn 1, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare sau Solicitantul are cel puțîn un salariat cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată, la dată depunerii cererii de finanțare
Solicitantul are capacitatea financiară de a asigura contribuţia proprie de minimum 10,00% din valoarea eligibilă a proiectului
Solicitantul și reprezentantul său legal nu se află în stare de faliment/ insolvenţă sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară

Operațiuni

Societatea a realizat profit în 2018 și a avut angajați.

Active tangibile și intangibile

Condiții de eligibilitate Servicii și Comerț 2019 – 250.000 Lei Finanțare Nerambursabilă:Societățile care au cel puțin 1 an calendaristic de la înființare la dată deschiderii aplicației electronice de înscriere a planului de investiții și codul CAEN pentru care solicită finanțare este autorizat
Societățile care au capital social integral privat
Societățile care nu au mai beneficiat de alocație financiară nerambursabilă în cadrul Programului în ultimii 3 ani -2015, 2016 și 2017
Societățile care nu au datorii la bugetul general consolidat și la bugetele locale
Societățile considerate IMM-uri (au o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane de euro și au un număr mediu anual de salariați mai mic de 250, în anul fiscal anterior)
Societățile care nu sunt în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolvența, faliment, executare silită, închidere operatională sau suspendare temporară a activității
Societățile care nu au depășit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exerciții financiare consecutive.

Piață și potențial de dezvoltare

Societatea a gestionat o afacere în domeniul educației pentru copii, dar codul CAEN se poate modifică în momentul transferului societății.

În procesul de mediatizare a unei afaceri pentru vânzare, păstrarea confidențială a datelor acesteia și ale acționarilor, este o obligativitate profesională a persoanei care face acestă mediatizare.
Ca atare, câmpurile de date marcate cu N/A se pot divulga numai în uram semnări unui Acord de Confidențialitate (NDA)

Informații detaliate

Afacere stabilită în data de 04-07-2010
Cifră de afaceri din anii anteriori N/A
Marcă comercială N/A
Fond comercial N/A
Finanțarea vânzătorului/bănci 0 EURO
Inventar aproximativ 1.968 EURO
Inventarul inclus în preț Da
Număr de angajați 1
Suport si training Da
Motivul vânzării Implicare activă în alte afaceri
Spinning loader