Firmă de vânzare pretabilă accesare fonduri

firma vanzare accesare finantare Por 2.1 si pentru Servicii si Comert 2019 – 250.000 Lei Finantare Nerambursabila
Oraș : Brasov
Județ : Brasov
Preț de vânzare : 2500
Profitul Anual : 12172
CA Anuală : 27964

Societate comercială înființată în 2010, pretabilă pentru a accesa fonduri prin programul "Por 2.1" dar și pentru "Servicii și Comerț 2019 – 250.000 Lei Finanțare Nerambursabilă".

Societatea a realizat profit în 2018 și a avut angajați.

  

   Condiții de eligibilitate Por 2.1:

 • Solicitantul este societate sau societate cooperativă care se încadrează în categoria microîntreprinderilor
 • Solicitantul a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal integral, nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare
 • Solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțîn 1, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare sau Solicitantul are cel puțîn un salariat cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată, la dată depunerii cererii de finanțare
 • Solicitantul are capacitatea financiară de a asigura contribuţia proprie de minimum 10,00% din valoarea eligibilă a proiectului
 • Solicitantul și reprezentantul său legal nu se află în stare de faliment/ insolvenţă sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară

      Condiții de eligibilitate Servicii și Comerț 2019 – 250.000 Lei Finanțare Nerambursabilă:

 

 • Societățile care au cel puțin 1 an calendaristic de la înființare la dată deschiderii aplicației electronice de înscriere a planului de investiții și codul CAEN pentru care solicită finanțare este autorizat
 • Societățile care au capital social integral privat
 • Societățile care nu au mai beneficiat de alocație financiară nerambursabilă în cadrul Programului în ultimii 3 ani -2015, 2016 și 2017
 • Societățile care nu au datorii la bugetul general consolidat și la bugetele locale
 • Societățile considerate IMM-uri (au o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane de euro și au un număr mediu anual de salariați mai mic de 250, în anul fiscal anterior)
 • Societățile care nu sunt în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolvența, faliment, executare silită, închidere operatională sau suspendare temporară a activității
 • Societățile care nu au depășit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exerciții financiare consecutive.

 

   Socieatea a gestionat o afacere în domeniul educației pentru copii, dar codul CAEN se poate modifică în momentul transferului societății.

 

 

 

Informații detaliate

Domeniul de activitate : Educație și copii
Inventarul inclus în preț : da
Inventar aproximativ : 1968
Suport si training : da
Număr de angajați : 1
Motivul vânzării : Desfasoara activitatea pe alta societate